Plaats: in de surfhut !!

Tijd: 20.00 - 22.00.  De koffie staat klaar vanaf 19.30. Als je er niet bij kan zijn graag een mailtje naar secretaris@windsurfingberkendonk.nl

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda ALV
 2. Notulen ALV 21 april 2022
 3. Benoeming bestuur
 4. Benoeming vrijwilligers commissies
 5. Uitreiking Jisk Steensma trofee
 6. Verslag Commissie Opleidingen
 7. Verslag Commissie Berkendonk
 8. Verslag Secretariaat
 9. Verslag evenementen commissie
 10. Financieel verslag penningmeester
 11. Verslag kascontrole commissie
 12. Benoeming nieuwe kascontrole commissie
 13. Rondvraag
 14. Sluiting ALV

 

Algemene ledenvergadering 15 mei 2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *